smluvní podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte s těmito všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen VOP). Prosíme, seznamte se s těmito VOP, které platí pro webovou stránku darujnotebook.cz. Pokud s těmito všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, vezměte prosím na vědomí, že Vám není dovoleno používat tuto webovou stránku a prosíme Vás o její opuštění. Vaše používání těchto webových stránek se řídí právem České republiky.

Tuto webovou stránku užíváte na vlastní riziko. Tato webová stránka, její obsah, a jakékoli výrobky nebo služby zde nabízené či uvedené jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici a přístupné“. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé na základě či v souvislosti s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití této webové stránky; jakékoli materiály zede uvedené, informace či doporučení, které se na této webové stránce objeví či vzniknou na základě výrobku nebo služeb na ní poskytovaných; prodlení, chyba či výpadek v provozu této webové stránky, výrobku nebo služeb na ní či jejím prostřednictvím nabízených. Toto celkové omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh. Neposkytujeme záruku, že tato webová stránka bude bez přerušení funkční a/nebo bez závad. Vyhrazujeme si právo kontrolovat webovou stránku nebo kdykoliv k ní odejmout přístup. Nepřebíráme jakoukoli odpovědnost za obsah jakýchkoliv stránek neumístěných na této webové stránce či jakéhokoliv jiného serveru/webové stránky, na něž zde bude případně odkaz.

Jsme vlastníkem veškerých práv duševního vlastnictví ve vztahu k této webové stránce, pokud není výslovně uvedeno jinak. Reprodukce, převod, rozšiřování nebo ukládání částí nebo celého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Máte právo stránku pouze prohlížet a tisknout materiály v ní obsažené jenom pro osobní potřebu (neobchodní použití) nebo jako zdroj informací .

Vynakládáme maximální úsilí, aby jsme zajistili spolehlivost a přesnost informací na této webové stránce publikovaných, může však dojít k technickým nepřesnostem či typografickým chybám.Upozorňuje, že z technických důvodů nemusí webová stránka obsahovat v době Vašeho přístupu aktuální informace.

Veškeré informace související s vystavenou poptávkou se kompletně vymažou do 3 měsíců od jejího zrušení. Do doby smazání zajišťuje provozovatel (OS ČČK ČK, Sídliště Vyšný 48, 381 01 Český Krumlov) jejich ochranu dle obecné závazných právních předpisů.
oblastní spolky ČČK
Tuto platformu zaštiťují oblastní spolky Českého červeného kříže Jihočeského kraje.

Pomáháme pomáhat!

sdílím to dál!